Bransjenyheter

  • Sjødriftsforhold

    Internasjonal frakt av gods til sjøs refererer til handlingen med å transportere lasten som avsenderen sender fra ett lands havn til et annet lands havn til sjøs, ved bruk av et havgående fartøy som transportmiddel og motta frakt som belønning, iht. maritimes avtale...
    Les mer
  • Bransjeanalyse

    Med promotering av delte sykler har flere og flere tatt steget inn i sykkelsirkelen, men mange menneskers forståelse av sykler er fortsatt på nivå med transportverktøy.Grønne reiser er den bruken av reiser som har minst innvirkning på miljøet.En reisemodus som ikke...
    Les mer