Bransjenyheter

  • Sjødriftsforhold

    Internasjonal frakt av gods til sjøs refererer til handlingen med å transportere lasten som avsenderen sender fra ett lands havn til et annet lands havn til sjøs, ved å bruke et havgående fartøy som transportmiddel og motta frakt som belønning, iht. maritimes avtale...
    Les mer
  • Bransjeanalyse

    Med promotering av delte sykler har flere og flere tatt steget inn i sykkelsirkelen, men mange menneskers forståelse av sykler er fortsatt på nivå med transportverktøy.Grønne reiser er den bruken av reiser som har minst innvirkning på miljøet.En reisemodus som ikke...
    Les mer